Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Systemové postavy

Zde je výpis všech systemových postav, které si můžete přisvojit jako hráčské, jsou povětšinou spřízněni s nynějším obyvatelem či obyvateli našeho království a patří tak do příběhových linií postav...

D'Arcy
- sluha a podkoní lady Layly Monaghan
- faceclaim Eoin Macken

D´Arcy vyrůstal v Britském království jako jeden ze čtyř sourozenců. Nikdy ho nelákalo pracovat na polích jako jeho sourozence, raději přemluvil rodiče, aby mu zaplatili nějaké to vzdělání a začal nejdříve pomáhat na tamním hradě, později se dopracoval až na stájníka. Tam si ho všimla rodina Monaghanových a nabídla mu, jestli by nechtěl pracovat pro ně. D´Arcy tu nabídku hned přijal, a ačkoli by to nahlas nepřiznal, bylo to hlavně kvůli Layle, jejich jediné dceři. Časem se stali více přáteli než paní a sluhou, ačkoli D´Arcy má svou paní pořád rád, jen to nedává kvůli etiketě najevo.
Je velmi klidné povahy, přátelský a své paní věrný, v hloubi duše možná trošku romantik, ačkoli to nedává najevo a pro ostatní je "ten skvělý sluha". Pomáhá, kde se dá, prakticky sám spravuje sídlo lady Layly a často s ní jezdí na vyjížďky cvičit sokoly. Pokud má chvíli volna, opírá se o hradby a pozoruje okolí, nebo trénuje s gardisty, rád by se naučil dobře bojovat.

Rosemary Raven
- slepá pradlena, 35 let, maminka Alciellë Raven, člověk měšťan

    Rosemary se narodila v Ingwirth Holdu, již od třinácti pracovala jako pradlenka v hradní prádelně, kde pracuje dodnes. Byla tak šikovná, že se vypracovala na vedoucí pradlen. Tento post po tom, co díky louhům používaným v prádelně oslepla, převzala její dcera Alciellë. O muže přišla rok po oslepnutí díky nesmyslné válce bývalého krále a tak s dcerkou zůstaly samy a Alci se o ni s láskou stará. Rosemary je velmi milá a přívětivá žena, znalá bylin a všelijakých bylinných směsí, vše předala své dceři, která své znalosti předává dál a díky nim pomáhá. Bydlí v podhradí v malém ošuntělém dřevěném domku.
Laura de Kinsley
- Starší sestra D’Arcyho 
 - 23 let 
 - šlechtična 
-Faceclaim: Caitlin Stasey
Laura je velmi pracovitá žena, která neví, kdy přestat. I přes její pracovitost má křehkou a nevinnou duši. Vždy se snaží v lidech nebo věcech hledat to dobré. Miluje květiny, jako její bratr, který to nikdy nepřiznal. Proto je ráda, když jí služky přinesou květiny, aby je mohla naaranžovat. Byla vychována, aby pracovala na poli, ale rodiče se rozhodli, že krásnou Lauru provdají za šlechtice. Její bratr, D’Arcy, který jí měl rád, více než rodiče. Bohužel se, ale vydal na studium. Chtěla jet s ním, ale nemohla. Byla naštvaná a smutná. Nechal jí tam s lidmi, kteří jí využívali jenom k penězům a práci. O svém bratrovi neslyšela pomalu patnáct let. Už přestala počítat, nebavilo jí čekat. V osmnácti byla provdaná za šlechtice Richarda Kinsleyho. Několik měsíců jejich vztah byl spíše kamarádský, ale to se změnilo na opravdovou lásku. Ale jejich štěstí netrvalo příliš dlouho. Richard byl zabit rytířem, s kterým se nepohodl. Laura musela odejít, protože jejích domov jí ho příliš připomínal. Více se uzavřela do sebe a od té doby uzavřela své city do sebe. Proto se vydala do Ingwirt Holdu, aby si odpočinula od jejího trápení. V jejím životě chce už jenom jedno a to je potkat znovu svého milovaného mladší bratra.

Žádné komentáře:

Okomentovat