Archiv odkaz Blog odkaz chat odkaz

Nacházíme se v období hlubokého středověku, v období 13 .století n.l. Vešel jsi právě do državy zvané Ingwirth Hold rozkládající se na západním pobřeží ostrova Irsko. Království se nachází v nelehkém období po převratu. Starý král byl odstraněn a nastávají nové pořádky. Na trůnu stanula jeho mladá vdova Jasmine O'Ravenheart, po boku s temným rytířem Marcusem. Královna vládne pevnou ale láskyplnou rukou se snahou o stabilitu a udržení pořádku. Proslýchá se, že ale uzavřela temnou smlouvu s Temným rytířem a dokonce, že to byla ona kdo starého krále nechal zabít...(čtěte dále)

***NOVÉ ZPRÁVY PRO LID***

Tadashi

Nick: Bred
1. Jméno a příjmení

Tadashi, poslední z klanu Minamoto

2. Rasa

Vlkodlak

3. Věk

28 let

4. Pohlaví

muž

5. Kasta a povolání

   Samuraj, tedy japonský šlechtic a bojovník - býval jím, nyní je z něj Ronin (samuraj jež ztratil svého pána)
   Živí se jako žoldnéř, chrání obchodní karavany či cestující takže žije kočovným způsobem života. Sem tam se někde na nějakou dobu usadí, ale nikdy netrvá dlouho než jej pracovní příležitosti přimějí změnit dosavadní stanoviště. 

6. Povaha, vzhled a záliby

  Tadashi rozhodně nepatří svým vzrůstem mezi nejvyšší muže, ale až tak malý také není, měří rovných 176 cm a to co pozbyl na své výšce, snadno vynahradí svou figurou na níž se podepsaly každodenní tréninky s meči a dalšími zbraněmi a tak není divu že je jeho tělo samý sval. Jeho vzhled nese typické, nezaměnitelné znaky země ze které pochází - Snědší zlatavá pleť, uhlově černé vlasy jež nosí sčesané do typického Samurajského drdolu, jemné přesto však ostře řezané rysy ve tváři a šikmé oči tmavé barvy které se zalijí zlatem když na sebe vezme svou vlčí podobu.
    Jeho šatník se skládá z klasických oděvů jež se nosí v těchto končinách - tunika, kožená či sametová vesta, kalhoty a vysoké boty, přes to obvykle nosí cestovní plášť s kápí a kusem látky jíž si zakryje tvář neboť nerad budí nežádoucí pozornost svým typicky ne-evropským vzhledem a věřte že je mnoho lidí kteří na tuto odlišnost nemají zrovna kladné reakce, ačkoliv Asijský světadíl je již Evropě znám - alespoň tedy Mongolsko a Čína, ale jejich obyvatelé jsou stále považování za pohany stejně jako je tomu kupříkladu u Muslimů. Tradiční oděvy své země má uschované ale jsou nyní spíše památkou než že by jste jej v nich viděli, obléká se do nich jen tehdy kdy je sám a to jen z nostalgie, či aby nezapomněl na to kým býval a stále ve svém srdci je.
    Jedná se o klasická, černá kimona se zlatým lemováním a znakem klanu na zádech. Má u sebe také svou Samurajskou zbroj jež je také spíše jen památkou, ačkoliv využití se pro ní příležitostně také najde, čas od času nepohrdne příležitostí zúčastnit se rytířského turnaje, dovolí-li to okolnosti.
Vlčí podoba:
    Ve vlkodlačí formě se jeho tělo potáhne temně hnědou srstí jež na světle vrhá rudý odstín, tělo je štíhlé přesto obalené pevným svalstvem a spolu s hustou srstí dodává Tadashimu na mohutnosti a majestátnosti, i po přeměně mu zůstává lehce exotické vzezření stejně tak jako je tomu v podobě lidské.

Povaha:
    Hrdý a vyrovnaný, tato dvě slova vám vyvstanou na mysl když se na něj podíváte a poté co se s ním dáte do řeči, se vám jen potvrdí.
   Vůči svému okolí je Tadashi uzavřený, už na pohled nepůsobí jako někdo kdo by zbytečně plýtval slovy a tak co nemusí, to neřekne. Spíše jen mlčí a vše sleduje zpovzdálí. Málokdy říká to co si skutečně myslí, avšak než aby lhal, neřekne raději nic, případně vyjádří svůj názor decentně se vší slušností, pakliže to dotyčný přímo vyžaduje. Proč ta opatrnost? Jiná kultura, jiný kraj, jiní lidé a jiné mravy... Je cizincem a měl by si dávat pozor na to co komu kde říká. Nejednou se dostal na svých cestách s někým do křížku, třebas jen proto že byl dotyčný příliš dotěrný a měl hloupé řeči na jeho rasovou příslušnost. Je hrdý a v mnoha věcech nedůtklivý, ale pokud jej urazíte, krom chladu a odměřenosti na něm nic nepoznáte. Zůstává většinu času ledově klidný, skoro jako by byl obklopen neprůstupnou bariérou od níž se vše negativní odráží a on si tak zachovává svůj lesk bez jediného smítka prachu. Je velice těžké si jej získat, či jej přimět k tomu aby se více rozhovořil, není důvěřivý ale má velice dobrý odhad na lidi. Dejte mu s někým pár minut a bude schopen posoudit zda je ta osoba důvěryhodná či nikoliv, a to aniž by s dotyčným musel prohodit více než jen pár slov, ba ani to ne. Přestože je vlkodlakem, nesoudí ostatní rasy a neodsuzuje dokonce ani upíry ne, zastává názor že rasa neurčuje charakter a nic není černobílé. Existují jen odstíny šedé jejichž lesk se liší úhly pohledu. Stejně tak tvrdí, že nikomu nenáleží právo soudit.
"Soud na každého z nás čeká až v okamžik naší smrti, ne dříve ani později."

    Tadashi je hrdým, nezlomným bojovníkem jež ctí cestu po níž se vydal, přestože mu osud v životě připravil nemálo překážek, nikdy nesešel ze své cesty. Je samurajem tělem i svou duší a ačkoliv pobyt v Evropě s sebou přinesl pár věcí jimž se musel přizpůsobit, nikdy nezapomíná na to kým je.
Tak jako život každého samurajského bojovníka, je i ten jeho silně spjat s morálním kodexem

Bushido jež se skládá ze 7 ctností jimiž se řídí:

Gi - Správné rozhodování, správný postoj; klidná mysl – "Když musíme zemřít, tak musíme zemřít."
Yu – Odvaha
Jin – Lidskost, dobrosrdečnost
Rei – Správné chování, pravdivost, podstata všeho, respekt
Makoto – Upřímnost
Meiyo – Čest, sláva
Chugi - Oddanost, loajalita

Správnost rozhodování a jednání:
   Jedná vždy tak, jak mu přikazuje jeho morální povinnost bez ohledu na to že mu to rozhodnutí může přinést problémy, či dokonce neúspěch. Nikdy se nerozhodne tak aby to kolidovalo s jeho morálním přesvědčením na což odkazuje jedna z ctností uvedených v samurajském kodexu - "Gi" s níž se pojí také výrok: "Gi je schopnost řídit své jednání bez sebemenšího zaváhání v souladu se spravedlností: Zemřít, když je správné zemřít a udeřit, když je správné udeřit." 
    Se správným jednáním Gi souvisí podle Japonců i vnitřní vyrovnanost. Samuraj se nemá dát ničím vyvést z míry. I ve víru bitevní vřavy, i za zemětřesení, bouře a jiných živelných pohrom si musí zachovávat chladnou mysl. Velmi se cení, schopnost udržet si rozvahu i tváří v tvář smrti a Tadashi toho schopen je, je snadné zemřít když nemáte co ztratit.

Odvaha:
   Aspekt jehož si na něm lidé i on sám cení, ale do ničeho se nevrhá bezhlavě. Vždy si zachovává chladnou mysl a vše pečlivě zváží - pokud na to má tedy čas, záleží na situaci a okolnostech pochopitelně. Aneb: "Budeš-li myslet jen na to jak důstojně zemřít, bude tvá životní cesta přímá a jednoduchá."
     Za vrchol samurajské odvahy a dokonalého zvládnutí válečného umění se však nikdy nepokládala schopnost zabít co nejvíce nepřátel. Právě naopak. Za toho, kdo vrcholně zvládl „tajemství meče“, je pokládán ten, kdo meč vůbec nemusí tasit. Dochází k tomu v případě, kdy někdo zvládne techniku bojového umění do nejvyšší míry a je zároveň natolik vnitřně silný, že se s ním nikdo netroufne otevřeně střetnout a každý mu ustoupí bez boje.

Samurajská forma soucitu, lidskost:
   Mladým bojovníkům se vždy od počátku výcviku dostává poučení, že samuraj musí být odvážný, ale pokud v sobě nemá jin (světlo), nemůže nikdy dobře plnit své povinnosti. Konfucius ve svém učení zdůrazňoval, že nikdo nemá dělat jiným to, co nechce, aby oni dělali jemu. Anebo obráceně – každý má pomáhat druhým k tomu, čeho chce sám dosáhnout. Chce-li někdo získat vyšší postavení, měl by k němu pomáhat i druhým.
    Na rozdíl od „normální“ lidskosti je bushi no nasake podloženo mocí někomu život vzít anebo mu ho naopak darovat.
S tímto se pojí přísloví: „Samuraj je chladný jako jeho meč, i když nezapomíná na oheň, v němž byl meč vykován.“

Pravdomluvnost:
    Lež sice není v Japonsku považována za hřích, ale přesto je brána za projev slabosti a jako něco velmi nečestného. Pravdomluvnost a opravdovost jsou pokládány u samurajů za samozřejmost a bushi no ichi-gon (slovo samuraje) má vždy velkou váhu. Samurajové nikdy nepřísahají – pokládá se to za urážku cti. Samotné slovo je přísahou.

Čest a dobré jméno:
    Tak jako každý samuraj klade důraz na svou čest a dobré jméno což se pojí ruku v ruce s dalšími povinnostmi a ctnostmi jež Samurajský post obnáší. Pokud Samuraj ztratí svou čest, řešení je jen jedno a to spácháním tzv. "Seppuku" což je rituální sebevražda. Z toho vyplývá, že pokud je Samuraj stále naživu, jeho čest nikdy nebyla zpochybněna a vždy dodržel své slovo. Ztráta cti souvisí také se zajetím, válečnické pojetí je v Japonsku značně odlišné než jak je tomu v Evropě. Pokud rytíř bojoval udatně a byl zajat, svou čest neztratí, avšak Samuraj bojuje vždy tak aby raději zemřel než aby upadl do zajetí a propadl tak hanbě.

Věrnost:
    Princip věrnosti a oddanosti tomu jemuž se zaváží přísahou sloužit, je vůdčím motivem jednání každého bojovníka. Samuraj je vždy připraven svou věrnost dokázat a to i v případě kdy by měl položit vlastní život. Nezaměňujme to ale s otroctvím či nevolnictvím, každý samuraj jedná ze své svobodné vůle a je nezávislí. Každý bojovník je hrdý na to že slouží svému pánu čímž dostojí své cti i dobrému jménu jak svému, tak i klanu do něhož patří.

Spolu s tím se pojí také Dokukodo = Malý kodex Bushido:
* Neprotiv se mravům a tradicím.
* Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
* Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
* Sám sebe ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
* V životě po ničem nebaž.
* Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
* Nikomu nezáviď dobré ani zlé.
* Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
* Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
* Neměj srdce svázané závazky ani láskou.
* Netuž po hmotných statcích.
* Nenechávej se zlákat pěkným příbytkem.
* Nebaž po vybraných jídlech.
* Neulpívej na starožitnostech, nechť mají jakoukoliv cenu.
* Nevěšti si sám pro sebe.
* Mimo zbraně nevyhledávej žádné nástroje.
* Když žiješ pro bushido, neboj se smrti.
* Na stará kolena netuž po bohatství.
* Cti Boha i Buddhu, ale nebuď na nich závislý.
* Když odvrhneš své tělo, nezapomeň na svoji čest.
* Nikdy nesejdi z cesty bojovníka.

7. Životopis

   Japonsko je postaveno na silných klanech které tvoří politický systém (v neposlední řadě na obchodnících a majetných občanech). Klany upírů, vlků a mágů, vládnoucí zemi a zpovídající se jedinému vládci - Císaři, jímž byl zpravidla vždy zvolen obyčejný člověk. Tomu nejslabšímu náležela nejdůležitější funkce s čímž pochopitelně mnoho nadpřirozených nesouhlasilo a právě z toho důvodu zde byly Samurajové. Univerzální bojovníci tvořeni jak lidmi, tak i upíry, vlky a mágy. Muži jež zasvětili svůj život udržování pořádku a míru. Nestranní, odvážní, věrní svému císaři a své zemi. Mohl se přidat naprosto kdokoliv s dobrými úmysly a ochotou položit svůj život pro dobrou věc. Vše to zní tak hezky až se tomu nechce věřit a nejste daleko od pravdy. Šarvátky kvůli rasové příslušnosti byly bohužel na denním pořádku protože ne každý Samuraj se řídí kodexem doslovně, vždy se vyskytují jedinci či celé skupiny které se snaží narušovat zavedený pořádek a podkopávat mír pro nějž položili život bezmála miliony lidí. Tito jedinci byly stíhání a každý kdo by je podporoval, byl odstraněn aby se předešlo rozkladu a anarchii, nicméně, nikdy není nic tak snadné a dokonalé jak by si všichni přáli.
   Mezi klany vždy panovali boje o moc a významnější postavení a někteří byly schopní sáhnout po jakémkoliv prostředku jež by jim zajistil lepší postavení.
Tadashi se narodil do jednoho z výše postavených vlkodlačích klanů zvaného Minamoto. Jeho klan patřil k těm čestným, jeho členové byly jedněmi z mála co si uvědomovali že cesta k úctě, moci a respektu vede především přes poctivé a čestné jednání, ale ani to mnohdy nezabrání potížím, obzvláště ne tehdy kdy se ocitnete v hledáčku ostatních klanů které by se velice rádi zbavili nechtěné konkurence, ale k tomu až později.
   Tadashi byl předurčen k tomu aby se jednoho dne vydal po cestě bojovníka, měl se stát Samurajem a spolu s tímto postem měl také převzít povinnosti jež se s ním pojí - udržovat mír, stabilitu a starat se o bezpečí země.
    Byl vychováván podle samurajského morálního kodexu Bushido jímž by se měl každý správný samuraj řídit, stejně tak jako všichni ostatní.
Pilně se učil, trénoval, zdokonaloval své znalosti i dovednosti odhodlaný dělat čest svému Císaři, sobě, svému klanu i své zemi.
   Vyrůstal ještě s mladším bratrem s nímž se však viděl naposledy jako malé dítě, poté započal jeho výcvik a jejich cesty se rozdělili.
   Tadashi nežil se svým klanem, cestoval po celé zemi a plnil své povinnosti spolu s dalšími bojovníky a tak ani netušil že se chystá zrada. Několik dalších klanů se spojilo aby sesadilo Císaře, neboť nesouhlasili s tím aby vládl obyčejný, bezvýznamný člověk, navíc postavení klanu Minamoto jim již dlouho leželo v žaludku a tak vymysleli lest s jejíž pomocí smázli dvě mouchy jednou ranou. Zavraždili císaře a vše detailně připravili tak aby vina padla na Tadashiho klan. Dosud nezná podrobnosti ani přesné souvislosti jak k tomu došlo a jak se něco takového mohlo podařit, v tu dobu plnil své povinnosti jinde, takže se o tom dozvěděl pouze prostřednictvím zprávy o obvinění. Vina padla na celí klan s tím, že všichni členové dostali na výběr. Doznat se a čestně zemřít - spáchat seppuku, a nebo budou trestně stíháni a nakonec oběšeni jako zrádci. Nikdo si první možnost pochopitelně nezvolil, byly obviněni neprávem na základě klamu a lží. Než si stačil Tadashi vše pořádně urovnat, šlo mu o život stejně jako celému jeho klanu. Postupně byly všichni pochytáni a oběšeni, některým se podařilo uprchnout a skrýt se, ale pokud někdo takový byl, Tadashi o něm nevěděl. Nastali nepokoje a boje o to kdo nahradí císařovo místo, nastal dokonalý chaos v němž se nedalo dělat naprosto nic než bojovat o samotné přežití a tak se Tadashi nakonec rozhodl opustit svou zem. Znechucen veškerou tou falší a bezpáteřností které jsou na pohled čestní lidé schopní, rozhodl se nakonec opustit svou zem. Zemřel Císař, Samurajové byly rozprášeni, jeho klan byl nelítostně povražděn a země se zmítala ve válce.
    Dobrovolně se stal Roninem, samurajem jež není k nikomu vázán svou poslušností. Stal se z něj žoldnéř nabízející ochranu obchodníkům, karavanám či jen obyčejným cestujícím majícím strach o své bezpečí díky čemuž se mu naskytla možnost cestovat po Evropě. Poslední dva roky pobýval na moři na obchodních lodích které se velice často stávali terčem pirátů s nimiž byl nucen mnohokrát bojovat za což dostal také náležitě zaplaceno, kapitán obchodní lodi si nikdy neměl důvod na Tadashiho služby ani schopnosti stěžovat, přes to, život na moři ale nebyl tím pravým pro jeho vlčí podstatu a tak ani přes přemlouvání značné navýšení žoldu nezůstal. Až příliš dlouho neměl pevnou půdu pod nohama a tak se rozhodl zůstat v přístavu města zvaného Ingwirth-hold.

8. Schopnosti

   Rád tráví čas v přírodě, třeba jen sedí se zavřenýma očima a naslouchá zvukům lesa, vnímá přírodní energii a nechává ji prostupovat a prolévat buňkami svého těla díky čemuž si dovede udržovat klidnou, jasnou mysl a kontrolovat svou divokost i za úplňku. Je hodně spirituálně založený a meditací vydrží trávit klidně i celé hodiny.
Mezi jeho záliby též patří trénink, každé ráno opakuje naučené bojové sestavy a tahy aby nevypadl ze cviku a případně vypiloval jakoukoliv sebemenší, sebenepatrnější nedokonalost lidským okem sotva postřehnutelnou. Snaží se neustále zdokonalovat.
   Ovládá meč (k boji používá dvě katany jež ovládá na mistrné úrovni), kopí, halapartnu, luk i tradiční sebeobranu zvanou Jiu-Jitsu.
   Též je vzdělaný a znalý etikety i tradic své země jíž se snaží dělat čest i přes své zklamání a rozhodnutí nadobro ji opustit.
   Evropským zvykům a etiketě se teprve učí a tak mnohdy nechtěně plácá páté přes deváté, již však docela plynně hovoří několika evropskými jazyky, jen se občas nevyhne šišlání u některých slov a co se týče přízvuku, snad ani netřeba zmiňovat, to je to co vás uhodí do uší jako první a proto také raději zbytečně moc nemluví.

9. Ostatní

Faceclaim: Song Jae RimZbroj
Vlčí podoba

10. E-mail: Wapath@seznam.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat